19. Kongres fizijatara Srbije sa medjunarodnim učešćem

Hotel Mona, Zlatibor, 23.-26.5.2019.

Prvo zvanično predstavljanje stručnoj javnosti kompanija Vemax Pharma imala je na godišnjem Kongresu fizijatara Srbije sa medjunarodnim učešćem koji je održan na Zlatiboru u periodu 23.-26.5.2019. Ovaj stručni skup okupio je više od 350 fizijatara . Naša kompanija se predstavila izložbenim prostorom na kome smo ostvarili direktnu komunikaciju sa kolegama iz Srbije i regiona, a uz to smo organizovali i multidisciplinarni Simpozijum u okviru koga smo predstavili nove terapijske mogućnosti koje nudimo kao podršku terapiji pacijenata sa različitim oblicima neuropatija:

Combinerv- inovativna četvorostruka kombinacija u terapiji perifernih neuropatija

Prof. dr Snežana Tomašević- Todorović, KCV- Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Neuronal- klinička primena kod pacijenata sa kompresivnim neuropatijama

Prof. dr Ivan Stefanović, KC Niš- Klinika za neurohirurgiju

Stručne informacije na veoma posećenom simpozijumu bile su dobra osnova za dalju komunikaciju sa lekarima, kako tokom kongresa, tako i nakon ovog stručnog skupa.