Hialurom tendon®

Injekcija za peritendinoznu ili primenu u ovojnicu tetive

Hialurom tendon

Na-hijaluronat 40mg/2ml
Manitol 10mg/2ml

  • sterilni rastvor za injekciju u napunjenom špricu za peritendinoznu ili primenu u ovojnicu tetive

Uputstvo za upotrebu

Pišite nam

10 + 1 =

Mosorska 9, 11000 Beograd, Srbija

Vemax Pharma predstavništvo Severna Makedonija - Dane Krapčev 13, Skoplje

Vemax Pharma predstavništvo Crna Gora - Topliški put 1, Budva

+381 (0)69 801 47 87

office@vemaxpharma.rs

Vemax Pharma - vaš regionalni partner na putu do zdravlja!