Neuronal®

Rapidno obnavlja oštećene nerve

Neuronal®

Rapidno obnavlja oštećene nerve

Neuronal® sadrži NCFR-6, jedinstvenu kombinaciju nukleotida i vitamina koja utiče na prirodni proces regeneracije oštećenih nerava prilikom bolnih stanja povezanih sa kičmenim stubom.

Kombinacija aktivnih supstanci u proizvodu Neuronal® je pažljivo odabrana na bazi pozitivnih rezultata naučnih istraživanja.

Aktivni sastojci koji se nalaze u dodatku ishrane Neuronal® imaju uticaja na prirodni proces regeneracije oštećenih nerava prilikom bolnih stanja povezanih sa kičmenim stubom kao što su:

 • bol u vratu
 • bolni sindrom u lumbalnoj regiji
 • bolni sindrom u regiji ramena i ruku
 • lumbago ili bolni sindrom u donjim partijama leđa
 • išijas
 • kompresija korena spinalnih nerava
  različite radikulopatije
 • diskus hernije (pre ili postoperativno) sa posledičnim neuralgijama i polineuropatijama

NEURONAL® sadrži NCFR-6, jedinstvenu kombinaciju nukleotida i vitamina:

 • Nukleotid (UMP) – 50 mg
 • Niacin – 20 mg
 • Vitamin B6 – 4,2 mg
 • Vitamin B1 – 3 mg
 • Folati – 400 µg
 • Vitamin B12 – 9 µg

Ne sadrži so, gluten, kvasac, soju ili mlečne proizvode. Proizvod je bez konzervanasa. Pogodan je za vegane i vegeterijance.

Doziranje:

 • jedna kapsula dnevno uz malo vode
 • preporučuje se da se kapsule uzimaju najmanje jedan mesec

Korisnici će osetiti benefite korišćenja Neuronal® kapsula već nakon nekoliko dana.

Ako je neophodno, uzimanje Neuronal® kapsula se može ponoviti sve dok pacijenti ne osete poboljšanje.

Neuronal® je prirodni i bezbedan proizvod pa se može uzimati onoliko dugo koliko je to neophodno.

Nukleotidi

Mnogobrojna istraživanja su pokazala da je upotreba nukleotida efikasna u smanjenju inteziteta bola kod pacijenata sa dijabetesnom i kompresivnim neuropatijama, odnosno da imaju značajnu ulogu u neuroregeneraciji.

Nukleotidi su monomerne strukturne jedinice sastavljene od šećerne grupe, vezane za jednu ili više fosfatnih grupa i azotnu bazu – koja može biti citozin, adenin, gvanin, timin ili uracil.

Nukleotidi

Mnogobrojna istraživanja su pokazala da je upotreba nukleotida efikasna u smanjenju inteziteta bola kod pacijenata sa dijabetesnom i kompresivnim neuropatijama, odnosno da imaju značajnu ulogu u neuroregeneraciji.

Nukleotidi su monomerne strukturne jedinice sastavljene od šećerne grupe, vezane za jednu ili više fosfatnih grupa i azotnu bazu – koja može biti citozin, adenin, gvanin, timin ili uracil.

Uridin-monofosfat

Uridin monofosfat (UMP) je nukleotid koji je važan za sintezu ribonukleinske kiseline (RNK). To je prekursor timidina koji je sastavni deo DNK. UMP se resorbuje preko intestinalnog trakta putem olakšane difuzije i prolazi krvno moždanu barijeru.

Uloga UMP-a u neuronima:

 • učestvuje u sintezi RNK
 • učestvuje u sintezi fosfatidilholina odnosno fosfolipida neophodnih za formiranje ćelijskih membrana
 • obnavlja dendrite koji podržavaju sinaptičke funkcije
 • stimuliše proliferaciju Švanovih ćelija i tako učestvuje u formiranju mijelina
 • indukuje rast ćelija i diferencijaciju neurona i na ovaj način postiže neuroprotektivnu aktivnost
 • ekstracelularni UMP intereaguje sa nukleotidnim receptorima Švanovih ćelija i aktivira molekularni aparat koji indukuje promene citoskeleta u slučaju neuropatije
 • farmakološka istraživanja ukazuju na to da UMP ubrzava i pomaže neuromuskularnu regeneraciju i inhibiše transmitere za sprovođenje bola do kičmene moždine
 • spada u nootropne supstance (prolazi hematoencefalnu barijeru) i utiče pozitivno na kognitivne funkcije
Folna kiselina (vitamin B9)

Folna kiselina je jedan od najvažnijih vitamina za ljudsko zdravlje.

Uloga folne kiseline u neuronima:

 • značajan broj njenih derivata, pod nazivom folati, su kofaktori mnogih enzima koji učestvuju u sintezi amino-kiselina, odnosno proteina
 • učestvuje u biosintezi nukleotida, tako da ima ključnu ulogu u sintezi DNK i RNK, a sa druge strane definiše podelu ćelija
 • utiče na aktivnost gena pri regeneraciji nervnih ćelija
Vitamin B12 (kobalamin)

Vitamin B12 je neophodan za proizvodnju mijelina.
Igra ključnu ulogu u dve značajne biohemijske reakcije u ljudskom organizmu:

 • formiranje metionina procesom metilacije homocisteina
 • formiranje tetrahidrofolata neophodno je za sintezu purina i pirimidina, a samim tim DNK i RNK, kao sekundarnog produkta ove reakcije

Transformacija L-metilmalonil koenzima A u sukcinil koenzim A je od velikog značaja u formiranju mijelinskog omotača.

Ukočenost, trnjenje i gubitak senzibiliteta su simptomi koji se manifestuju u perifernoj neuropatiji nastaloj zbog nedostatka vitamina B12.

Prema statističkim podacima između 5% i 20% odraslog stanovništva ima nedostatak vitamina B12, a više od 40% ima ispoljen nizak nivo vitamina B12 u plazmi.

Vitamin B6 (piridoksin)

Nakon apsorpcije vitamin B6 se transformiše u piridoksal pirofosfat koji je važan kofaktor u višestrukim metaboličkim reakcijama aminokiselina, glukoze i lipida.

Kod odraslih osoba neuropatija nastala usled nedostatka vitamina B6 počinje sa trnjenjem, parestezijama ili žarećim bolovima u stopalima, a posle ascedentnom propagacijom zahvata noge i ruke.

Neurološki pregled ukazuje na prisustvo polineuropatije sa smanjenjenom distalnom osetljivošću, oslabljenim tetivnim refleksima, ataksijom i blagom distalnom slabošću.

Iako je vitamin B6 prisutan u prilično velikom broju namirnica, nakon njihove obrade one gube i do 70% ovog vitamina.

S druge strane vitamin B6 ne može da se sintetiše, tako da je primena hrane ili dodataka ishrani bogatih ovim vitaminom od suštinskog značaja.

Vitamin B1 (tiamin)

Vitamin B1 je prisutan u većini biljnih i životinjskih tkiva. Resorbuje se u tankom crevu pasivnom difuzijom i aktivnim transportom, a potom se brzo transformiše u tiamin difosfat (TDP) koji je fiziološki aktivan oblik vitamina B1.

TDP služi kao osnovni kofaktor u procesima oksidacije (ćelijskog disanja), u proizvodnji adenozin trifosfata (ATP), u sintezi glutamata i Y-aminoadipinske kiseline i kao dobra podrška u stvaranju mijelinskog omotača.

Deficit tiamina dovodi do neuropatije poznate kao Beri-Beri koja je prvi opisan sindrom deficijencije kod ljudi.

Umor, razdražljivost i mišićni grčevi mogu da se pojave u roku od nekoliko dana ili nedelja kao rezultat nedostatka ovog vitamina u ishrani.

Klinička slika deficita tiamina počinje sa distalnim gubitkom osetljivosti, žarećim bolom, parestezijama i mišićnom slabošću u nogama i stopalima.

Vitamin B3 (niacin)

Vitamin B3 se resorbuje u crevima prostom difuzijom. Niacin i njegov derivat nikotinamid (uključeni u sastav NAD i NADP) su važni za metabolizam ugljenih hidrata, masti, proteina kao i za prenos intraćelijskih signala i reparacije DNK u ćelijama.

Nedostatak niacina u ishrani može izazvati mučninu, kožne i labijalne lezije, anemiju, glavobolju i umor.

Pelagra je oboljenje nastalo usled nedostatka vitamina B3, a njen klasični klinički trijas je demencija, dermatitis i dijareja.

Pišite nam

13 + 2 =

Mosorska 9, 11000 Beograd, Srbija

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Severna Makedonija - Dane Krapčev 13, Skoplje

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Crna Gora - Topliški put 1, Budva

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Bosna i Hercegovina - Vlakovo 252, Sarajevo

+381 (0)69 801 47 87

office@vemaxpharma.rs

Vemax Pharma - vaš regionalni partner na putu do zdravlja!