New Iron® Kids

Inovativni, superiorni gvožđe-bisglicinatni helatni kompleks sa dodatkom vitamina B12, folne kiseline, vitamina C i ekstrakta kamilice, u obliku sirupa, namenjen za primenu kod dece starije od 3 godine

New Iron Kids

New Iron® Kids je inovativni, superiorni gvožđe-bisglicinatni helatni kompleks sa dodatkom vitamina B12, folne kiseline, vitamina C i ekstrakta kamilice, u obliku sirupa, namenjen za primenu kod dece starije od 3 godine.

New Iron® Kids ima sledeće superiorne karakteristike:

 • molekuli gvožđe-bisglicinata su mali i stabilni, nemaju jonski naboj što ovaj komplek čini otpornim na dejstvo želudačne kiseline i enzima, izbegnute su interakcije sa hranom, vitaminima i mineralima i nema gastrointestinalnih (GIT) neželjenih efekata (mučnina, povraćanje, opstipacija, prebojenost stolice i dr.)
 • 70-75% bolja apsorpcija i 4 puta veća bioraspoloživost u odnosu na sulfatne i fumaratne oblike gvožđa – New Iron® Kids ne inhibira apsorpciju drugih vitamina i minerala
 • New Iron® Kids ostvaruje brze efekte na povećanje nivoa hemoglobina u krvi, ali i na popunjavanje depoa gvožđa
 • New Iron® Kids u svom sastavu pored gvožđa ima i folnu kiselinu i vitamin B12. Anemija je uzrokovana nedostatkom gvožđa, folne kiseline i vitamina B12, pa je sve tri komponente neophodno uzeti u isto vreme
 • New Iron® Kids u svom sastavu ima i vitamin C koji dodatno povećava apsorpciju gvožđa

New Iron® Kids sastav

Gvožđe-bisglicinatni helatni kompleks – najbolji izbor kod mlađe dece sa anemijom zbog visoke bioraspoloživosti i dobre podnošljivosti

Folna kiselina – doprinosi procesu stvaranja krvi i razvoju tkiva tokom trudnoće. Doprinosi redukciji zamora i osećaja umora

Vitamin B12  – doprinosi stvaranju crvenih krvnih zrnaca, ćelijskoj proliferaciji, normalnom metabolizmu, stvaranju energije i funciji imunog sistema

Vitamin C  – povećava absorpciju gvožđa i doprinosi normalnom funkcionisanju imunog sistema, smanjuje zamor i osećaj umora

Ekstrakt kamilice – deluje umirujuće na grlo, ostvaruje antiseptičko dejstvo na respiratorni trakt i pomaže kod poremećaja varenja i nadutosti

Studija poređenja Fe-bisglicinata i Fe-sulfata kod 40 dece sa anemijom uzrasta 6-36 meseci

I grupa ispitanika je primala Fe bisglicinat 5 mg/kg u trajanju 28 dana

II grupa ispitanika je primala Fe sulfat 5 mg/kg u trajanju 28 dana

Rezultati studije:

 1. obe grupe ispitanika su imale značajno povećanje hemoglobina (P < 0,001)
 2. samo grupa ispitanika tretirana Fe-bisglicinat helatnim kompleksom imala je značajno povećanje (P < 0,005) feritina u plazmi

Bioraspoloživost gvožđa izračunata kod dve grupe ispitanika

Fe-bisglicinat je imao četiri puta veću bioraspoloživost!

Anemija kod dece

Anemija se definiše kao smanjen broj crvenih krvnih zrnaca (eritorocita) ili smanjen nivo hemoglobina u krvi. Pored deficita gvožđa, anemija može nastati i usled nedostatka vitamina B12 i folne kiseline, pa je za pravilnu terapiju neophodna nadoknada sva tri mikronutrijenta.

Prema kriterijumima SZO anemija kod dece različitog uzrasta, se definiše kao koncentracija hemoglobina (Hb) u krvi niža od:

 • Deca od 6 meseci do 5 godina: koncentracija Hb niža od 110 g/l
 • Deca od 5 do 12 godina: koncentracija Hb niža od 115 g/l
 • Deca od 12 do 15 godina: koncentracija Hb niža od 120 g/l

Sideropenijska anemija

Sideropenijska anemija je najčešći oblik anemije koji nastaje kada u organizmu nema dovoljno gvožđa za proizvodnju hemoglobina u crvenim krvnim zrncima.

Glavni uzroci nastanka ove anemije kod dece su:

 • povećane potrebe – posebno kod dece u periodu intezivnog rasta i razvoja
 • neadekvatna ishrana i smanjen unos hrane koja je bogata gvožđem
 • oboljenja gastrointestinalnog trakta koja dovode do malapsorpcije gvožđa
 • smanjena proizvodnja eritrocita
 • povećan gubitak gvožđa iz organizma usled krvarenja

Nedostatak gvožđa je najzastupljeniji nutritivni deficit, prema podacima SZO 40% dece boluje od sideropenijske anemije.

Posledice deficita gvožđa

Nedostatak gvožđa u organizmu može imati brojne posledice na dete:

 • neadekvatan rast i razvoj
 • neadekvatan razvoj nervnog sistema
 • neadekvatno funkcionisanje imunog sistema

Pre nego što dođe do razvoja pravog deficita gvožđa (anemije), javlja se tzv. marginalni deficit gvožđa (dolazi do pražnjenja depoa gvožđa, ali nivo hemoglobina je normalan) koji dovodi do niza nespecifičnih simptoma i često biva neprepoznat.

Tek kada nastane manifestni deficit gvožđa dolazi do simptoma koji su karakteristični za anemiju (bledilo, gubitak apetita, malaksalost, suva koža, učestale infekcije, slab apetit, ubrzano, kratko disanje…). Deca koja boluju od anemije izgledaju umorno, bezvoljna su, imaju podočnjake i slabije napreduju. Ukoliko se ne leči, simptomi teške anemije su ubrzano disanje i rad srca, iritabilnost, otok ruku i nogu, žutica i uvećanje slezine.

Terapija anemije se sprovodi putem oralnih preparata gvožđa, i prema NICE preporukama neophodno je uzimati preparate gvožđa još minimum 3 meseca nakon normalizacije nivoa hemoglobina u krvi.

Pišite nam

15 + 3 =

Mosorska 9, 11000 Beograd, Srbija

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Severna Makedonija - Dane Krapčev 13, Skoplje

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Crna Gora - Topliški put 1, Budva

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Bosna i Hercegovina - Vlakovo 252, Sarajevo

+381 (0)69 801 47 87

office@vemaxpharma.rs

Vemax Pharma - vaš regionalni partner na putu do zdravlja!