Cardiovasc plus®

Jedinstvena formulacija 10 aktivnih sastojaka za tretman kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih oboljenja.

Dejstvo na kardiovaskularni sistem

 • smanjuje aterosklerotične plakove
 • smanjuje rizik od kardiovaskularnih događaja i smrtnosti

Regulacija nivoa masti i šećera u krvi

 • ↓ LDL,↑ HDL, ↓trigliceride

 Dejstvo na centralni nervni sistem 

 • smanjuje rizik od cerebrovaskularnih događaja i smrtnosti
 • poboljšava memoriju i pamćenje
 1. Omega-3 iz ulja račića (Krill Oil):
 • velika bioraspoloživost
 • snižava trigliceride za 11%
 • snižava holesterol za 13%
 • snižava LDL za 32%
 • povećava HDL za 44%
 • bez neprijatnog mirisa i ukusa
 1. Fosfolipidi
 2. Astaxantin potentan antioksidans (oko 500 puta jači od vitamina C i vitamina E)
 3. Q10 prirodnog porekla
 • savetuje se kao dodatak statinima i betablokatorima koji dovode do deficita koenzima Q10 – manja mogućnost pojave zamora u mišićima
 • savetuje se kod pacijenata sa kardiomiopatijom i srčanom slabošču
 1.  Magnezijum doprinosi elektrolitnom balansu, stvaranju energije i funkciji nervnog sistema
 2. Gvožđe
 3. Vitamin B6
 4. Vitamin B12
 • doprinose stvaranju crvenih krvnih zrnaca
 • doprinose normalnom funkcionisanju imunog sistema
 • doprinose stvaranju energije i igraju važnu ulogu u deobi ćelija
 1. Selen štiti ćelije od oksidativnog stresa i doprinosi jačanju imunog sistema
 2. Zink doprinosi stvaranju DNK, metabolizmu masnih kiselina, štiti ćelije od oksidativnog stresa

Ulje račića – superiorna antioksidantna aktivnost!

54  puta  snažniji antioksidans od ribljih ulja

Oxygen Radical Absorbtion Capacity

ASTAXANTIN

Snažan antioksidans koji prolazi krvno moždanu barijeru i koji na taj način ispoljava antioksidativna svojstva i na moždanom tkivu.

Ima pozitivan uticaj na:

 • Cerebrovaskularne ishemije
 • Ishemijsku bolest srca
 • Aterosklerozu
 • Antiinflamatorni efekat

(regulacija produkcije NO, TNF-a i PGE2 i inhibicija NF-kb i IL-1b )

U eksperimentalnom modelu ukupna površina ishemične lezije

smanjena je za 40% u grupi tretiranoj ASTAXANTINOM

CardioVasc Plus-Omega 3
zaključci studija i preporuke:

Maksimalan efekat u prvim mesecima nakon infarkta miokarda-značajan rani efekat na ukupnu smrtnost u prva 3 meseca nakon IM i na iznenadnu srčanu smrtnost nakon 4 meseca.
Dodavanjem statinima redukuje rizik velikih koronarnih događaja za 19%.
Pozitivan efekat na srce i proces ateroskleroze:

↓Malignih ventrikularnih aritmija (stabilizacija membrane miocita)
↓Srčane frekvencije
↑Endotelna relaksacija (preko ↑NO &↑NO nezavisnih mehanizama)
↓Krvnog Pritiska
↓Naprasna Srčana Smrt
↓Ukupna i KV smrtnost

Anti-proliferativni efekat (↓proliferacija glatkih mišićnih ćelija)
Antitrombotički efekat  (↓ reaktivnost trombocita, ↓AK)
Anti-inflamatorni efekti (↓Inflamatornih citokina,↓Mitogeni, ↓Ekspresija adhezionih molekula)

CardioVasc Plus

mesto primene:

 • pacijenti sa izraženim poremećajem lipida
 • pacijenti na terapiji statinima ili betablokatorima (+ Q10)
 • pacijenti sa miokardiopatijom i/ili srčanom slabosti (+ Q10)
 • Alternativa za terapiju statinima

U primarnoj prevenciji kod pacijenata sa hiperholesterolemijom
U monoterapiji  (pacijent ne mora da koristi statin ili odlaže primenu statina)

 • Tri meseca dijete i suplementacije i kod pacijenata sa visokim rizikom – ne uvode se odmah lekovi
 • Postiizanje ciljnih vrednosti – isključuje se potreba za uvođenjem statina – nema bojazni od neželjenih efekata statina
 • Nalazi se u smernicima: Nacionalni vodič o lipidskim poremećajima

U kombinovanoj terapiji sa statinima – ako prethodno CardioVasc i dijeta ne postignu ciljne vrednosti
U sekundarnoj KV prevenciji – statin + CardioVasc Plus
Aditivni efekat u kombinovanoj terapiji sa statinima u redukciji KV događaja i korekciji lipida

 • primena nižih doza statina – manji rizik od pojave neželjenih efekata statina
 • Veća bezbednost u odnosu na fibrate  u kombinovanoj terapiji sa statinima

Umesto statina kod pacijenata koji ih ne tolerišu ili ne žele da ih uzimaju

Poremećaj lipidskog statusa

 • Povećanje nivoa holesterola za 2-3% povećava se rizik od ishemijske bolesti srca za 1% ,
 • Sniženjem nivoa LDL holesterola može se smanjiti morbiditet i mortalitet za 40% ,
 • Povećanje nivoa HDL za 1mg/dl snižava rizik od kardiovaskularnih bolseti za 2-3% ,
 • Povećanje nivoa triglicerida (TCG) je nezavisni faktor rizika za pojavu kardiovaskularnih oboljenja
  Poželjne vrednosti lipidnih frakcija za opštu populaciju:

Ciljne vrednosti LDL holesterola u zavisnosti od nivoa rizika- evropske preporuke:

Limitirajući efekat upotrebe statina

 • Statini imaju ograničen efekat na ↓TCG  i ↑HDL!
 • Iza terapije statinima ostaje i dalje veliki kardiovaskularni rizik
 • Neželjena dejstva statina su česta i ozbiljna (FDA upozorenje): dijabetes, CNS (konfuzija i zaboravnost), hepatotoksičnost, rabdomioliza, mijalgije, grčevi u mišićima
 • Postoji veliki broj interakcije statina sa fibratima, antikoagulansima, digoksinom i drugim inhibitorima citohroma P450!

CardioVasc Plus

mesto primene:

 • pacijenti sa izraženim poremećajem lipida
 • pacijenti na terapiji statinima ili betablokatorima (+ Q10)
 • pacijenti sa miokardiopatijom i/ili srčanom slabosti (+ Q10)
 • Alternativa za terapiju statinima

U primarnoj prevenciji kod pacijenata sa hiperholesterolemijom
U monoterapiji  (pacijent ne mora da koristi statin ili odlaže primenu statina)

 • Tri meseca dijete i suplementacije i kod pacijenata sa visokim rizikom – ne uvode se odmah lekovi
 • Postiizanje ciljnih vrednosti – isključuje se potreba za uvođenjem statina – nema bojazni od neželjenih efekata statina
 • Nalazi se u smernicima: Nacionalni vodič o lipidskim poremećajima

U kombinovanoj terapiji sa statinima – ako prethodno CardioVasc i dijeta ne postignu ciljne vrednosti
U sekundarnoj KV prevenciji – statin + CardioVasc Plus
Aditivni efekat u kombinovanoj terapiji sa statinima u redukciji KV događaja i korekciji lipida

 • primena nižih doza statina – manji rizik od pojave neželjenih efekata statina
 • Veća bezbednost u odnosu na fibrate  u kombinovanoj terapiji sa statinima

Umesto statina kod pacijenata koji ih ne tolerišu ili ne žele da ih uzimaju

Poremećaj lipidskog statusa

 • Povećanje nivoa holesterola za 2-3% povećava se rizik od ishemijske bolesti srca za 1% ,
 • Sniženjem nivoa LDL holesterola može se smanjiti morbiditet i mortalitet za 40% ,
 • Povećanje nivoa HDL za 1mg/dl snižava rizik od kardiovaskularnih bolseti za 2-3% ,
 • Povećanje nivoa triglicerida (TCG) je nezavisni faktor rizika za pojavu kardiovaskularnih oboljenja
  Poželjne vrednosti lipidnih frakcija za opštu populaciju:

Ciljne vrednosti LDL holesterola u zavisnosti od nivoa rizika- evropske preporuke:

Limitirajući efekat upotrebe statina

 • Statini imaju ograničen efekat na ↓TCG  i ↑HDL!
 • Iza terapije statinima ostaje i dalje veliki kardiovaskularni rizik
 • Neželjena dejstva statina su česta i ozbiljna (FDA upozorenje): dijabetes, CNS (konfuzija i zaboravnost), hepatotoksičnost, rabdomioliza, mijalgije, grčevi u mišićima
 • Postoji veliki broj interakcije statina sa fibratima, antikoagulansima, digoksinom i drugim inhibitorima citohroma P450!

Pišite nam

14 + 1 =

Mosorska 9, 11000 Beograd, Srbija

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Severna Makedonija - Dane Krapčev 13, Skoplje

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Crna Gora - Topliški put 1, Budva

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Bosna i Hercegovina - Vlakovo 252, Sarajevo

+381 (0)69 801 47 87

office@vemaxpharma.rs

Vemax Pharma - vaš regionalni partner na putu do zdravlja!