CombiMax

Za simptomatsko lečenje osteoartritisa u kolenu

CombiMax

 • Na-hijaluronat 36mg/2.25ml
 • Hondroitin sulfat 67.5mg/2.25ml
 • N-acetilglukozamin (NAG) 67.5mg/2.25ml

Sterilan, viskoelastičan rastvor za intraartikularnu upotrebu indikovan za simptomatsko lečenje osteoartritisa u kolenu.

Sastav:

Sastoji se od ukrštenih lanaca natrijum hijaluronata, srednje molekularne težine (3 x 106 Dalton) dobijenih fermentacijom bakterijskog soja Streptococcus i hondroitin natrijum sulfata dobijenog iz goveđe hrskavice i NAG dobijenog iz hitina, prirodnog polimera dugog lanca N-acetilglukozamina.

Ovakva molekularna težina podstiče snažno vezivanje za receptore fibroblasta, aktivaciju velikog broja receptora i stimulaciju endogene biosinteze hijaluronske kiseline.

Ukrštenost lanaca poboljšava viskoelastična svojstva natrijum – hijaluronata i pruža veću otpornost na enzimska, oksidativna, termalna i mehanička oštećenja.

Način primene:

Proizvod se primenjuje isključivo kao intra-artikularna injekcija.

Ne ubrizgavati proizvod ekstraartikularno.

Pozitivan terapijski efekat nakon jedne primenjene injekcije može trajati i do godinu dana.

Nakon aplikacije injekcije preporučuje se mirovanje u trajanju od 24 h, kako bi se dodatno uticalo na dugoročni terapijski efekat.

Nakon perioda od 6 meseci, terapija se može ponoviti.

Hijaluronska kiselina

Hijaluronska kiselina je tipični glikozaminoglikan (GAG), jedini koji postoji slobodan, nevezan za proteine.

Natrijum – hijaluronat je izgrađen od disaharidnih jedinica koje se sastoje od natrijum-glukuronata i N-acetilglukozamina. Prisutan je u svim tkivima, veoma je biokompatibilan i čini glavnu komponentu sinovijalne tečnosti, gde se nalazi u visokoj koncentraciji.

Mehanizam dejstva natrijum – hijaluronata:
Viskosuplementacija omogućava podmazivanje i apsorpciju šoka
Viskoindukcija uspostavljanje homeostaze zgloba indukovanjem endogene proizvodnje hijaluronske kiseline, traje dugo vremena nakon same primene injekcije

Najvažnija dejstva natrijum – hijaluronata:

 • lubrikantni efekat
 • antiinflamatorni efekat
 • analgetski efekat
 • hondroprotektivni efekat
 • endogena sinteza hijaluronske kiseline

Kliničke studije su dokazale da intra-artikularna primena natrijum – hijaluronata obezbeđuje smanjenje istovremene upotrebe analgetika do 50% i odlaže potrebu za hirurškom ugradnjom proteze.

Hondroitin sulfat

Hondroitin sulfat pripada glikozaminoglikanima (GAG), visoke molekularne težine (10000 – 50000 Da), izgrađen je od disaharidnih jedinica koje se sastoje od natrijum-glukuronata i N-acetilgalaktozamina.

Hondroitin sulfat se u namirnicama nalazi hrskavici životinja i riba, dok kod čoveka ovu supstancu najvećim delom sintetišu hondrociti dugih kostiju, ugrađuju u složene proteoglikane i ekskretuju u ekstracelularni matriks kostiju.

Hondroitin sulfat je neophodan za održavanje strukturnog integriteta tkiva, pre svega kože i hrskavice.

Deficit hondroitin sulfata u hrskavici je povezan sa pojavom osteoartritisa.

Najvažnija dejstva hondroitin – sulfata:

 • optimizuje reološko ponašanje hijaluronske kiseline (zbog specifičnih interakcija)
 • inhibira metaloproteinaze i agrekanaze, enzime koji razgrađuju hrskavicu
 • antiinflamatorno dejstvo (smanjuje sekreciju proinflamatornih faktora)
 • smanjuje bol
 • poboljšava funkcionalnost zgloba

Kliničke studije su potvrdile efikasnost kombinovane primene natrijum – hijaluronata i hondroitin sulfata u terapiji osteoartritisa.

N acetil – glukozamin (NAG)

N acetil – glukozamin (NAG) je monosaharidni derivat glukoze. To je prirodno jedinjenje koje se nalazi u egzoskeletima rakova, u ćelijskim zidovima gljivica i bakterija i u ljudskoj hrskavici.

NAG je osnovna gradivna komponenta kompleksnih glikozaminoglikana hrskavice i vezivnog tkiva.

NAG je koristan u prevenciji oštećenja zglobova; ima stimulativni efekat na sintezu hijaluronske kiseline u hondrocitima.

Uputstvo za upotrebu (pdf 2.71 MB)

Pišite nam

1 + 12 =

Mosorska 9, 11000 Beograd, Srbija

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Severna Makedonija - Dane Krapčev 13, Skoplje

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Crna Gora - Topliški put 1, Budva

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Bosna i Hercegovina - Vlakovo 252, Sarajevo

+381 (0)69 801 47 87

office@vemaxpharma.rs

Vemax Pharma - vaš regionalni partner na putu do zdravlja!