Dafnefol400

Biološki aktivna folna kiselina četvrte generacije

DAFNEFOL400

DAFNEFOL400 je biološki aktivna folna kiselina četvrte generacija u formi orodisperzibilne tablete sa ukusom narandže koja je visoko rastvorljiva, stabilna i na čiji metabolizam ne utiče funkcionalni polmorfizam gena MTHFR i DHFR.

Koristi se u slučajevima:

 • Deficita folne kiseline i u tretmanu hiperhomocistinimije
 • U prekoncepciji i trudnoći:
  • prevencija defekta neuralne tube i drugih malformacija
  • slučajevi sa mutacijom MTHFR gena
  • deficit folne kiseline
  • redukovana DNK metilacija
  • anemije

Delovanje:

Folna kiselina (vitamin B9) je hidrosolubilan vitamin B kompleksa koji je neophodan za brojne zdravstvene funkcije u našem telu. Uglavnom se nalazi u voću i povrću, posebno tamnom, lisnatom zelenilu i pasulju. Obzirom da ljudski organizam ne može da proizvode folnu kiselinu, neophodno je da se unosi i ishranom ili putem dijetetskih suplemenata.

Folna kiselina doprinosi rastu tkiva u trudnoći majke, učestvuje u procesu deobe ćelija, doprinosi normalnoj sintezi aminokiselina i normalnom stvaranju krvi. Značajnu ulogu ima i u smanjivanju nivoa cirkulišućeg homocisteina, toksičan molekul za organizam, koji se smatra mogućim biomarkerom za neke hronično-degenerativne bolesti.

Obzirom da folat u hrani kao i folna kiselina, nisu biološki aktivni, prvo se moraju pretvoriti u metabolički aktivan 5-metiltetrahidrofolat (5-MTHF) kroz proces u više koraka u kojem enzim metilentetrahidrofolat reduktaza (MTHFR) ima ključnu ulogu. Usled polimorfizma MTHFR gena, pojedinici nisu u mogućnosti da pretvore folnu kiselinu u metabolički aktivan oblik što predstavlja faktor rizika za nastanak i razvoj bolesti.

Procenat ispitanika sa polimorfizmom MTHFR C677T gena je 62%.
*Heterozigoti 45%, Homozigoti 17%

Polimorfizam MTHFR se smatra faktorom rizika kod:

 • Hiperhomocisteinemija
 • Defekta neuralne tube u trudnoći
 • Hroničnih bolesti usled nedostatka folata
 • Smanjena metilacija DNK

Ovo stanje takođe može dovesti do akumulacije nemetabolizovane folne kiseline (UMFA) koja ima toksično dejstvo na organizam

DAFNEFOL400 sadrži Quatrofolic®, četvrtu generaciju folne kiseline i biološki najaktivniji dostupan oblik.

Quatrofolic® je so glukozamina (6S)-5-metiltetrahidrofolata i strukturno je analogna redukovanom i aktivnom obliku folne kiseline gde:

 • nije potrebna biotransformacija enzimima DHFR, THFR i MTHFR da bi postao aktivan,
 • na koji ne utiču funkcionalni polimorfizmi u genima MTHFR i DHFR2 i
 • ne dovodi do akumulacije UMFA u krvi.

DAFNEFOL400 odnosno Quatrofolic® je patentirani sastojak koji obezbeđuje veću stabilnost i veću rastvorljivost u vodi.

Predstavlja odličnu opciju za osobe koje su vegetarijanci.

Sastav:

Folna kiselina (Quatrefolic®, 5-MTHF-glukozoamin) 400mcg

Način pripreme:

Jednu tabletu dnevno otopiti pod jezikom.

Pakovanje:

Dafnefol400 sadrži 90 orodisperziblnih tableta sa ukusom narandže koje ne sadrže glutein i laktozu.

Pišite nam

13 + 4 =

Mosorska 9, 11000 Beograd, Srbija

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Severna Makedonija - Dane Krapčev 13, Skoplje

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Crna Gora - Topliški put 1, Budva

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Bosna i Hercegovina - Vlakovo 252, Sarajevo

+381 (0)69 801 47 87

office@vemaxpharma.rs

Vemax Pharma - vaš regionalni partner na putu do zdravlja!