EpiNeuron®

Posebno dizajnirana formulacija za stanja praćena neuroinflamacijom, neurodegeneracijom i neuropatskim bolom

EpiNeuron®

Endokanabinoidni sistem

Veoma važan fiziološki sistem, koji učestvuje u stvaranju i održavanju ravnoteže (homeostaze) ljudskog zdravlja.

Sastoji se od:

 • endokanabinoida (molekula) i
 • kanabinoidnih receptora (CB1 i CB2)

Kanabinoidni receptori (CB1 i CB2)

Predstavljaju najveći i najrasprostranjeniji sistem receptora u našem telu, prisutan u mozgu, svim organima i tkivima.

CB1 receptori – igraju veliku ulogu u kontroli bola, pamćenja i motorike; nalaze se dominantno u CNS-u (mozak i kičmena moždina).

CB2 receptori – odgovorni su za antiinflamatorni efekat kanabinoida; mogu se naći u PNS-u, ćelijama imunog sistema, u gastrointestinalnom traktu i koži.

ALIAmidi – autakoidni lokalni antagonisti amida

Termin autakoidi se odnose na endogena jedinjenja ili njihove prekursore ili druge derivate proizvedene na zahtev, a zatim metabolizovane u istim ćelijama i/ili tkivima.

ALIAmidi predstavljaju grupu endogenih bioaktivnih lipida, uključujući palmitoyletanolamid (PEA), oleoil etanolamid (OEA) i stearoil etanolamid (SEA), koji igraju centralnu ulogu u brojnim biološkim procesima, uključujući bol, upale i metabolizam lipida.

Klasični lekovi blokiraju samo jedan ciljani receptor, što dovodi do iznenadnog zaustavljanja fiziološkog procesa, ali i dovodi do njihovih neželjenih dejstava.

 

Moderna medicina se bavi endogenim jedinjenjima ili njihovim derivatima koji koriste fiziološke puteve da bi se modifikovali patološki procesi, pa je verovatnoća neželjenih efekata mala.

Palmitoylethanolamid (PEA)

Endogeni lipidni medijator koji tokom neuroinflamatornih i neurodegenerativnih bolesti predstavlja faktor zaštite protiv upale, bola i oštećenja neurona.

Mehanizam delovanja:

 • regulacija aktivnosti mastocita i mikroglije  (antagonista proinflamatornih faktora)
 • direktno preko PPAR-alfa i GPR55 receptora  (neuroprotektivna svojstva)
 • indirektnom aktivacijom kanabioidnih receptora CB1 i CB2 i TRPV1 jonskih kanala (regulacija inflamacije i bola)

Zbog sinergizma multiplog mehanizma dejstva PEA ostvaruje značajne terapijske efekte na CNS-u i PNS-u!

Oksidativni stres

Slobodni radikali (oksidansi) su molekuli koje poseduju jedan ili više nesparenih elektrona i samim tim poseduju jaku sklonost da uzimaju ili daju elektrone drugim molekulima čime mogu dovesti do promene strukture molekula i njihovog propadanja.

Disbalans ravnoteže između antioksidanasa i oksidanasa u korist oksidanasa se definiše kao oksidativni stres.

Za oksidativni stres se smatra da je naširoko odgovoran za velike lezije u procesu starenja kao i za ozbiljna patološka stanja poput:

 • neurodegenerativnih bolesti
 • malignih neoplazmi
 • dijabetes melitusa
 • kardiovaskulranih bolesti

 

Antioksidansi su molekuli koji mogu da doniraju elektron slobodnom radikalu bez da sami postanu nestabilni. To prouzrokuje da slobodni radikali postaju stabilniji i samim tim manje reaktivni.

EpiNeuron®

Predstavlja posebno dizajniranu formulaciju aktivnih sastojaka čije snažno sinergističko dejstvo je opredeljuje za tretman različitih patoloških stanja praćenih neuroinflamacijom, neurodegeneracijom i neuropatskim bolom:

 • moždani udar i traume CNS-a
 • neurodegerenartivne bolesti CNS-a:
  • Parkinsonova bolest
  • Alchajmerova bolest
  • Multipla skleroza
  • Amiotrofična lateralna skleroza (ALS)
 • neuralgije
 • virusne infekcije nervnog sistema (Herpes Zoster, HIV)
 • kancerski i hemioterapijom indukovani neuropatski bol
 • fantomski bol

EpiNeuron® primena kod onkoloških bolesnika

PEA – mehanizam delovanja

 • inhibiše stvaranje proinfamatornih citokina koji doprinose tumorogenezi
 • smanjuje hemijsku i zračnu rezistenciju ćelija karcinoma
 • smanjuje dozno zavisne neželjene efekte različitih citostatika čime u
 • kritičnim situacijama obezbeđuje mogućnost primene veće doze i dužeg tretmana

SOD + ALA uz dodatak vitamina E – mehanizam delovanja

 • kompletan antioksidativni blok (primarni + sekundarni antioksidansi)
 • inhibiše lipidnu peroksidaciju i stvaranje slobodnih radikala – proces koji je jedan od mehanizama nastanka malignih neoplazija

 

EpiNeuron® se, zahvaljujući snažnom sinergističkom dejstvu kombinacije aktivnih sastojaka, može koristiti u tretmanu različitih patoloških stanja koja dovode do nastanka bola:

Gatti A, Lazzari M, et al. Palmitoylethanolamide in the treatment of chronic pain caused by diferent etiopathogenesis. Pain Medicine, 2012; 13:1121–30.

EpiNeuron® je jedinstven zbog naprednih metoda u tehnologiji njegove izrade:

 • Palmitoylethanolamid – PEA 300 mg (umPEA – visoko apsorptivna ultramikronizovana forma)
 • Superoksid dismutaza 70 IU (SOD-GlySODin® – gastrorezistentna forma SOD-a)
 • Alfa-lipoinska kiselina 300 mg (Physio Release Tehnology ®)*
 • Vitamin E 7,5 mg
 • Vitamin B1 – 1,1 mg
 • Vitamin B3 – 9 mg;
 • Vitamin B6 – 1,5 mg
 • Vitamin B12 – 2,5 mcg
 • Magnezijum – 30 mg
 • Cink – 2,5 mg

*Physio Release Tehnology ® – forma sa produženim dejstvom koja garantuje konstantan efektivan nivo aktivne supstance u krvi tokom tretmana.

Doziranje i način primene

 • doziranje: 1-2 puta dnevno nakon laganog obroka
 • dužina primene: 3-6 meseci
 • EpiNeuron® nije opioid i ne izaziva zavisnost
 • ne razvija farmakološku toleranciju
 • bezbedan
 • nema interakcije sa drugim lekovima
 • pacijenti sa smanjenom funkcijom bubrega i jetre mogu uzimati EpiNeuron®, jer je njegov metabolizam nezavisan od funkcije bubrega i jetre

Pišite nam

9 + 13 =

Mosorska 9, 11000 Beograd, Srbija

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Severna Makedonija - Dane Krapčev 13, Skoplje

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Crna Gora - Topliški put 1, Budva

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Bosna i Hercegovina - Vlakovo 252, Sarajevo

+381 (0)69 801 47 87

office@vemaxpharma.rs

Vemax Pharma - vaš regionalni partner na putu do zdravlja!