HyalMax

Za simptomatsko lečenje osteoartritisa u kolenu

HyalMax

  • Na-hijaluronat 30mg/2ml

Sterilan, viskoelastičan rastvor za intraartikularnu upotrebu indikovan za simptomatsko lečenje osteoartritisa u kolenu.

Sastav:

Sastoji se od linearnih lanaca natrijum hijaluronata, srednje molekularne težine (2.4 x 106 Dalton), dobijenih iz bakterija Streptococcus i prečišćenih fermentacijom.

Ovakva molekularna težina podstiče snažno vezivanje za receptore fibroblasta, aktivaciju velikog broja receptora i stimulaciju endogene biosinteze hijaluronske kiseline.

Način primene:

Hyalmax se primenjuje u oboleli zglob jednom nedeljno tokom tri uzastopne nedelje.

Ne prekoračiti jedan ciklus tretmana za bilo koji pojedinačni zglob u periodu od 6 meseci.

Proizvod se primenjuje isključivo kao intra-artikularna injekcija.

Hijaluronska kiselina

Hijaluronska kiselina je tipični glikozaminoglikan (GAG), jedini koji postoji slobodan, nevezan za proteine.

Natrijum – hijaluronat je izgrađen od disaharidnih jedinica koje se sastoje od natrijum-glukuronata i N-acetilglukozamina. Prisutan je u svim tkivima, veoma je biokompatibilan i čini glavnu komponentu sinovijalne tečnosti, gde se nalazi u visokoj koncentraciji.

Mehanizam dejstva natrijum – hijaluronata:
Viskosuplementacija omogućava podmazivanje i apsorpciju šoka
Viskoindukcija uspostavljanje homeostaze zgloba indukovanjem endogene proizvodnje hijaluronske kiseline, traje dugo vremena nakon same primene injekcije

Najvažnija dejstva natrijum – hijaluronata:

  • lubrikantni efekat
  • antiinflamatorni efekat
  • analgetski efekat
  • hondroprotektivni efekat
  • endogena sinteza hijaluronske kiseline

Kliničke studije su dokazale da intra-artikularna primena natrijum – hijaluronata obezbeđuje smanjenje istovremene upotrebe analgetika do 50% i odlaže potrebu za hirurškom ugradnjom proteze.

Uputstvo za upotrebu (pdf 4.10 MB)

Pišite nam

3 + 11 =

Mosorska 9, 11000 Beograd, Srbija

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Severna Makedonija - Dane Krapčev 13, Skoplje

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Crna Gora - Topliški put 1, Budva

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Bosna i Hercegovina - Vlakovo 252, Sarajevo

+381 (0)69 801 47 87

office@vemaxpharma.rs

Vemax Pharma - vaš regionalni partner na putu do zdravlja!