NeuroFast

Za bolne kompresivne neuropatije

NeuroFast

Neurofast je kombinacija nukleotida (uridin-5´-monofosfata) i vitamina B grupe, dokazano efikasna kod bolnih kompresivnih neuropatija i povreda nerava.

Sastav:

Aktivni sastojci
1 kapsula (dnevna doza)
% NRV*
Uridin-5´-monofosfat
50 mg
/
Niacin
20 mg
125
Vitamin B6
4,2 mg
300
Tiamin (vitamin B1)
3 mg
273
Folna kiselina
400 μg
200
Vitamin B12
9 μg
360

*NRV nutritivna referentna vrednost

NeuroFast preporučujemo:

Osobama kod kojih postoji oštećenje perifernog nervnog sistema – kompresivne neuropatije:

 • sindrom karpalnog, tarzalnog, kubitalnog tunela
 • pareza facijalnog nerva
 • lumbalni sindrom
 • lumboischialgija
 • lumbokruralgija
 • Discus hernija (pre i postoperativno)
 • cervikalni sindrom, cerviko-brahijalni sindrom
 • povrede nerava različitog uzroka

NeuroFast deluje sledećim mehanizmima:

 • podstiče regeneraciju oštećenog nerva
 • smanjuje inflmaciju i neuropatsku bol
 • brzo ispoljava analgetski efekat i smanjuje upotrebu dodatnih terapijskih opcija
 • dodatno, povoljno utiče na kognitivne funkcije (mišljenje, pamćenje, opažanje, učenje, pažnju, percepciju okoline, logičko zaključivanje)
 • efikasnost komponenti u terapiji perifernih neuropatija je potvrđena kliničkim studijama
 • ima povoljan bezbedonosni profil

Način upotrebe

Odrasli: 1 kapsula dnevno sa malo tečnosti, najmanje mesec dana u kontinuitetu.

Pakovanje

10 kapsula/30 kapsula

Nukleotidi

Nukleotidi su monomerne strukturne jedinice sastavljene od šećerne grupe, vezane za jednu ili više fosfatnih grupa, i azotnu bazu, koja može biti citozin, adenin, guanin, timin ili uracil.

Uridin-monofosfat

Uridin monofosfat (UMP) je nukleotid koji je važan za sintezu ribonukleinske kiseline (RNK). UMP se resorbuje preko intestinalnog trakta putem olakšane difuzije i prolazi krvno moždanu barijeru.

Uloge UMP-a u neuronima:

 • učestvuje u sintezi RNK
 • učestvuje u sintezi fosfatidilholina neophodnih za formiranje bioloških membrana
 • podstiče neurogenezu, neuronsku diferencijaciju i neuroregeneraciju
 • stimuliše proliferaciju, migraciju i aktivnost Švanovih ćelija, kao i sekreciju nervnog faktora rasta (NGF)  i potpomaže formiranje mijelinskog omotača, neophodnog za prenos nadražaja
 • podstiče stvaranje funkcionalnih sinapsi i prenos nadražaja (sinaptička transmisija)
 • utiče na smanjenje koncentracije masnih kiselina koje su prekursori formiranja ožiljka (koji ometa regeneraciju nerva)
 • podižu prag bola za mehaničku i termičku draž, sprečavaju nastanak alodinije (bola provociranog nebolnim nadražajem) na dodir
 • utiče pozitivno na kognitivne funkcije

Folna kiselina (vitamin B9)

Folna kiselina je jedan od najvažnijih vitamina za ljudsko zdravlje.
Derivati folne kiseline, folati, su kofaktori mnogih enzima koji učestvuju u sintezi aminokiselina, nukleotida, DNK i RNK.

Uloge folne kiseline u neuronima:

 • učestvuje u biosintezi nukleotida, tako da ima ključnu ulogu u sintezi DNK i RNK
 • podstiče neuroregeneraciju
 • stimuliše proliferaciju, migraciju i aktivnost Švanovih ćelija, kao i sekreciju nervnog faktora rasta (NGF) i potpomaže formiranje mijelinskog omotača, neophodnog za prenos nadražaja

Vitamin B12 (cijankobalamin)

Vitamin B12 je hidrosolubilni vitamin, poreklom iz namirnica životinjskog porekla – džigerica, bubrezi, mleko, meso, jaja, sirevi, ribe i školjke.

Uloge vitamina B12 u neuronima:

 • proizvodnja genetskog materijala RNK i DNK
 • esencijalan je za normalnu funkciju nervnih ćelija i mozga:
 • ima analgetski efekat
 • učestvuje u sintezi mijelinskog omotača aksona
 • učestvuje u sintezi neurotransmitera (molekula koji prenose električne signale između neurona i ciljnih ćelija – drugih neurona, mišićnih, žlezdanih ćelija

Deficit vitamina B12 prouzrokuje anemiju, neuropatiju (ukočenost, trnjenje i gubitak senzibiliteta), demenciju.

Vitamin B6 (piridoksin)

Vitamin B6 je esencijalan vitamin, koji se organizam ne može sintetisati, već se unosi putem hrana i dodataka ishrani.
Nakon apsorpcije vitamin B6 se transformiše u piridoksal pirofosfat koji je važan kofaktor u višestrukim metaboličkim reakcijama aminokiselina, glukoze i lipida.

Uloge vitamina B6 u neuronima:

 • pojačava aktivnost analgetskih neuromedijatora (noradrenalin, serotonin)
 • poboljšava sintezu proteina koji su strukturni elementi nervnih vlakana, sintezu masti i energetski metabolizam
 • učestvuje u sintezi ključnih neurotransmitera

Kod odraslih osoba neuropatija nastala usled nedostatka vitamina B6 počinje sa trnjenjem, parestezijama ili žarećim bolovima u stopalima, a posle ascedentnom propagacijom zahvata noge i ruke.

Vitamin B1 (tiamin)

Vitamin B1 je prisutan u većini biljnih i životinjskih tkiva. Resorbuje se u tankom crevu pasivnom difuzijom i aktivnim transportom, a potom se brzo transformiše u tiamin difosfat (TDP) koji je fiziološki aktivan oblik vitamina B1.
TDP služi kao osnovni kofaktor u procesima oksidacije (ćelijskog disanja), u proizvodnji adenozin trifosfata (ATP), u sintezi glutamata i Y-aminoadipinske kiseline i dobra je podrška u stvaranju mijelinskog omotača.

Uloge vitamina B1 u neuronima:

 • suprimira nociceptivni i neuropatski bol
 • poboljšava energetske procese u nervnom tkivu (sinteza ATP), smanjuje oksidativni stress
 • učestvuje u aksonalnom transportu i sinaptičkoj transmisiji

Deficit vitamina B1 dovodi do neuropatije poznate kao Beri-beri, a koja se najčešće manifestije bolom u ekstremitetima i promenom boje kože.
Umor, razdražljivost i mišićni grčevi mogu da se pojave u roku od nekoliko dana ili nedelja kao rezultat nedostatka ovog vitamina u ishrani.

Vitamin B3 (niacin)

Vitamin B3 se resorbuje u crevima prostom difuzijom. Niacin i njegov derivat nikotinamid (uključeni u sastav NAD i NADP) su važni za metabolizam ugljenih hidrata, masti, proteina kao i za prenos intraćelijskih signala i reparacije DNK u ćelijama.

Uloge vitamina B3 u neuronima:

 • omogućava normalno fukcionisanje nervnog sistema i održavanje normalnog metabolizma povezanog sa dopremanjem potrebne energije u nervno tkivo

Nedostatak niacina u ishrani može izazvati mučninu, kožne i labijalne lezije, anemiju, glavobolju i umor.
Deficit vitamina B3 dovodi do oboljenja poznatog kao Pelagra, a koje se manifestuje klasičnim kliničkim trijasom: demencija, dermatitis i dijareja.

Pišite nam

4 + 10 =

Mosorska 9, 11000 Beograd, Srbija

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Severna Makedonija - Dane Krapčev 13, Skoplje

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Crna Gora - Topliški put 1, Budva

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Bosna i Hercegovina - Vlakovo 252, Sarajevo

+381 (0)69 801 47 87

office@vemaxpharma.rs

Vemax Pharma - vaš regionalni partner na putu do zdravlja!