Selitop®

Inovativna orodisperzibilna, organska forma L-Selenmetionina visoke apsorptivnosti

SELITOP je hrana za posebne medicinski namene koji sadrži selenmetionin (L-selenometion) u dozi od 200 mcg.

L-Selenometionin je organski najbolja apsorptivna forma Selena.
KATEGORIJA: hrana za posebne medicinske namene
SASTAV: L- Selenomethionine 200 mcg
PAKOVANJE: 40 orodisperzibilnih tableta
DOZIRANJE: Jedna tableta dnevno nezavisno od uzimanja hrane
SELITOP je jedinstven proizvod u inovativnoj formi orodisperzibilnih tableta.

Primena ove formule kombinuje nekoliko prednosti:

 • povećana komplijansa
 • primena bez vode ili drugih tečnosti jednom dnevno
 • primena kod ljudi koji imaju poteškoće sa gutanjem
 • brza dezintegracija unutar nekoliko sekundi
 • brža i veća apsorpcija
 • prijatan ukus limuna
 • ne sadrži gluten i laktozu

Selen je esencijalni mikronutrijent sa različitim važnim funkcijama za ljudsko zdravlje.

Selen je vitalan za veliki raspon biohemijskih procesa sa ključnom ulogom u održavanju imunoendokrine, metaboličke i ćelijske homeostaze.

Niski nivoi Selena su povezani sa ozbiljnim hroničnim stanjima poput:

 • bolesti štitaste žlezde
 • koronarnom bolesti
 • astme
 • dijabetesa
 • tumorima

Selen se može naći u različitim namirnicama. Dobri izvori selena uključuju jezgrasto voće (uglavnom brazilski orah), ribu (sardine), morske plodove, iznutrice (bubrege i jetru) i meso.
Cerealije, povrće i druge biljke sadrže selen, ali to varira u zavisnosti od zemljišta na kome su uzgajane.

Bioiskoristljivost selena je mnogo veća kada on dolazi iz cerealija i žitarica (80%) nego iz morskih plodova (20-50%).
Neke regije u svetu manjkaju selenom (Srbija, prostor bivše Jugoslavije).

Evropsko zemljište je uglavnom siromašno selenom za razliku od drugih zemalja poput Amerike, Kanade i Kine.
Iz tog razloga veliki deo populacije u Evropi ima male količine selena u krvi.

Selenoproteini

Biološki efekti selena su uglavnom povezani sa proteinima koji sadrže selen – selenoproteini.
U ljudskom organizmu je pronađeno oko 25 selenoproteina od kojih su jedni od najznačajnijih:

 • GPXs (glutation peroksidaza) – štiti ćelije od slobodnih radikala – ROS (reaktivne grupe kiseonika) i od oksidativnog stresa. Selen u formi GPX3 štiti tiroidne ćelije od hidrogen peroksidaze koja se stvara u sintezi T3 i T4 od joda i tireoglobulina
 • DIOs (jodtironin dejodinaza) – stvara aktivan hormon (T3) iz njegovog prekursora (T4)
 • TRxs (tireodoksin reduktaza) – stvara ćelijski redoks sistem, neophodan za ćelijsku proliferaciju i diferencijaciju

Dakle, glavna funkcija selena je da u sastavu glutation-peroksidaze štiti telo od oskidativnog stresa i igra važnu ulogu u regulaciji proizvodnje aktivnog tiroidnog hormona (T3).

Štitna žlezda je jedan od organa sa najvećim sadržajem selena.

Nizak unosa selena je povezan sa povećanjem incidencije tiroidnih bolesti kao što su hipotiroidizam, subklinički hipotiroidizam, autoimuni tiroiditis (Hašimoto) i uvećanje tiroidne žlezde (struma).

Selenoproteini

Biološki efekti selena su uglavnom povezani sa proteinima koji sadrže selen – selenoproteini.
U ljudskom organizmu je pronađeno oko 25 selenoproteina od kojih su jedni od najznačajnijih:

 • GPXs (glutation peroksidaza) – štiti ćelije od slobodnih radikala – ROS (reaktivne grupe kiseonika) i od oksidativnog stresa. Selen u formi GPX3 štiti tiroidne ćelije od hidrogen peroksidaze koja se stvara u sintezi T3 i T4 od joda i tireoglobulina
 • DIOs (jodtironin dejodinaza) – stvara aktivan hormon (T3) iz njegovog prekursora (T4)
 • TRxs (tireodoksin reduktaza) – stvara ćelijski redoks sistem, neophodan za ćelijsku proliferaciju i diferencijaciju

Dakle, glavna funkcija selena je da u sastavu glutation-peroksidaze štiti telo od oskidativnog stresa i igra važnu ulogu u regulaciji proizvodnje aktivnog tiroidnog hormona (T3).

Štitna žlezda je jedan od organa sa najvećim sadržajem selena. Nizak unosa selena je povezan sa povećanjem incidencije tiroidnih bolesti kao što su hipotiroidizam, subklinički hipotiroidizam, autoimuni tiroiditis (Hašimoto) i uvećanje tiroidne žlezde (struma).

Istraživanja

Veliki broj istraživanja je dokazalo da:

 • suplementacija selenom značajno smanjuje nivo tiroidnih autoantitela kod pacijenata sa hroničnim autoimunim tiroiditisom (Hašimoto tiroiditis)
 • u populaciji sa niskim nivoom selena povećana je prevalenca oboljenja štitne žlezde
 • suplementacija selenom može povratiti eutiroidizam kod subklinički hipotiroidnih pacijenata sa autoimunim tiroiditisom
 • kod Gravesove bolesti, terapija selenom je rezultirala boljim kvalitetom života, manjim komplikacijama na oku i odlaganju Gravesove orbitopatije. Nadalje, suplementacija selenom može poboljšati efekat antitiroidnih lekova kod pacijenata sa rekurentnom Gravesovom bolesti

Ovi i drugi slični rezultati su doveli do uključivanja selena u zvanične terapeutske smernice Evropske Oftalmološke Grupe za Gravesovu orbitopatiju 2016 godine.

 • stanje trudnoće predstavlja izazov u lečenju štitaste žlezde. Žene pozitivne na tiroksiperoksidaza antitela (TPOAb) su sklone da razviju hipotiroksinemiju za vreme trudnoće i tiroidnu disfunkciju nakon porođaja. Aktivnost selena je takođe primetna u trudnoći, gde dodatno smanjuje antitela, primetno odlaže progresiju bolesti, poboljšava tiroidnu ehogenost i smanjuje postpartalnu tiroidnu disfunkciju kao i incidenciju permanentnog hipotiroidizma
 • nizak nivo selena je povezan sa povećanim rizikom od mortaliteta, slabe imunološke funkcije i kognitivnog deficita
 • veći nivo selena ili suplementacija ima antivirusne efekte, neophodan je za uspešnu mušku i žensku reprodukciju
 • prospektivne studije su generalno pokazale koristi višeg nivoa selena na smanjenje rizika od raka prostate, pluća, kolorektalnog karcinoma i raka bešike
 • kod pacijenata sa koronarnom bolesti, nizak nivo aktivnosti eritrocitne glutatione peroxidase 1 (selenoprotein) je nezavisno povezana sa povećanjem rizika od kardiovaskularnih događaja
 • čak i ako je prerano predstavljati selen kao indikator dugovečnosti u starijoj populaciji, rezultati velikih, interventnih, randomiziranih ispitivanja sa selenom, sugerišu da ovaj esencijalni element igra važnu ulogu u održavanju zdravlja kod starijih pojedinaca

Pišite nam

3 + 13 =

Mosorska 9, 11000 Beograd, Srbija

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Severna Makedonija - Dane Krapčev 13, Skoplje

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Crna Gora - Topliški put 1, Budva

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Bosna i Hercegovina - Vlakovo 252, Sarajevo

+381 (0)69 801 47 87

office@vemaxpharma.rs

Vemax Pharma - vaš regionalni partner na putu do zdravlja!