TendoMax

Za tretiranje bola i ograničene pokretljivosti kod problema sa tetivama

TendoMax

 • Na-hijaluronat 40mg/2ml
 • Manitol 10mg/2ml

Sterilan, viskoelastičan rastvor za peritendinoznu ili primenu u ovojnicu tetive, indikovan za tretiranje bola i ograničene pokretljivosti kod problema sa tetivama.

Sastav:

Sastoji se od linearnih lanaca natrijum hijaluronata, srednje molekularne težine (2.4 x 106 Dalton) dobijenog fermentacijom bakterijskog soja Streptococcus, i manitola.

Ovakva molekularna težina podstiče snažno vezivanje za receptore fibroblasta, aktivaciju velikog broja receptora i stimulaciju endogene biosinteze hijaluronske kiseline.

Način primene:

Ubrizgati injekciju duž oštećene tetive (ali ne i u samu tetivu) ili u ovojnicu tetive na oštećenom mestu jednom nedeljno, do ukupno 2 injekcije.
Više tetiva se može tretirati u isto vreme.
Tretman se može ponoviti po potrebi.

Tendinitis (tendinopatija) je stanje koje karakteriše upala tetiva izazvana preteranom upotrebom, povredama ili drugim medicinskim stanjima. Praćena je sledećim simptomima i znacima: bol, otok, crvenilo, povišena temperatura…

Tendosinovitis je upala ovojnice tetive.

Oblici tendinitisa:

 • tendinitis u zglobu lakta
 • tendinitis ramenog zgloba
 • tendinitis zgloba kolena
 • tendinitis u zglobu ručja
 • tendinitis Ahilove tetive
 • tendinitis skočnog zgloba

Tendinitis u zglobu lakta

 • Lateralni epikondilitis (teniski lakat) – uzrokuje bol na spoljašnjoj strani zgloba lakta.
 • Medijalni epikondilitis (golferski lakat) – uzrokuje bol na unutrašnjoj strani lakta

Lateralni epikondilitis (teniski lakat) – uzrokuje bol na spoljašnjoj strani zgloba lakta

Medijalni epikondilitis (golferski lakat) – uzrokuje bol na unutrašnjoj strani lakta

Tendinitis ramenog zgloba

Tendinitis ramenog zgloba (tendinitis tetiva mišića rotatorne manžetne) – uključuje tetive m. supraspinatus koji se pripaja za gornji deo ramene kosti u zglobu ramena.

Tendinitis zgloba kolena („skakačko koleno“)

Tendinitis zgloba kolena („skakačko koleno“) – upala patelarne tetive, nastaje kao posledica preopterećenja kolena, najčešće kod sportista.

Tendinitis u zglobu ručja

Tendinitis u zglobu ručja se obično javlja u obliku De Kervenovog sindroma, najčešćeg tipa upale omotača tetive koji pogađa tetive palca. Karakteristični simptomi su bol i otok u korenu palca, kao i poteškoće prilikom pomeranja palca i ručnog zgloba tokom izvođenja određenih pokreta. Ukoliko se ne leči adekvatno, bolna regija se može proširiti na čitav palac i uz podlakticu.

Tendinopatije Ahilove tetive

Tendinitis Ahilove tetive je akutna upala tetive do koje dolazi zbog istovremenog delovanja nekoliko faktora (veliko trenažno opterećenje, neravna podloga, nedovoljno odmora). Uzrokuje oticanje Ahilove tetive i neugodan bol.

Entezitis Ahilove tetive je upalni proces lokalizovan na samom pripoju tetive za petnu kost. Ova tendinopatija je upornija od tendinitisa i zahteva duže lečenje.

Tendinopatija Ahilove tetive je nekada povezana sa upalnim bolestima, kao što su ankilozirajući spondilitis, giht ili reumatoidni artritis.

Tendinitis skočnog zgloba (peronealni tendinitis)

Tendinitis skočnog zgloba (peronealni tendinitis) upala peronealne tetive koja leži iza lateralnog maleolusa.

Peronealni tendinitis se često javlja tokom faze zarastanja uganuća skočnog zgloba jer on postaje slab i nestabilan, uzrokujući da peroneusi napornije rade kako bi mogli da pruže potrebnu podršku oštećenim lateralnim ligamentima skočnog zgloba.

Hijaluronska kiselina

Hijaluronska kiselina je tipični glikozaminoglikan (GAG), jedini koji postoji slobodan, nevezan za proteine.

Natrijum – hijaluronat je izgrađen od disaharidnih jedinica koje se sastoje od natrijum-glukuronata i N-acetilglukozamina. Prisutan je u svim tkivima, veoma je biokompatibilan i čini glavnu komponentu sinovijalne tečnosti, gde se nalazi u visokoj koncentraciji.

Kliničke studije su pokazale da peritendinozna primena hijaluronske kiseline predstavlja bezbednu i efikasnu terapijsku opciju za lečenje hronične tendinopatije.

Dejstva hijaluronske kiseline kod tendinopatija:

 • ima lubrikantni efekat
 • ima antiinflamatorni efekat
 • utiče na reparaciju ćelija
 • ima analgetski efekat
 • redukuje potrebu za fizikalnom terapijom

Manitol

Uz antiedematozni i antiinflamatorni efekat, manitol pokazuje snažno antioksidativno dejstvo. Manitol štiti hijaluronsku kiselinu od degradacije uzrokovane slobodnim radikalima, povećava njeno vreme zadržavanja, bez značajne modifikacije reološkog ponašanja → samim tim produžava dužinu delovanja hijaluronske kiseline i njenu efikasnost.

Pored toga, manitol ima veoma dobar bezbednosni profi čak i pri visokim dozama.

Kliničke studije su potvrdile efikasnost hijaluronske kiseline u kombinaciji sa manitolom u terapiji različitih oblika tendinopatija.

Uputstvo za upotrebu (pdf 3.19 MB)

Pišite nam

15 + 13 =

Mosorska 9, 11000 Beograd, Srbija

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Severna Makedonija - Dane Krapčev 13, Skoplje

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Crna Gora - Topliški put 1, Budva

Vemax011 Pharma doo predstavništvo Bosna i Hercegovina - Vlakovo 252, Sarajevo

+381 (0)69 801 47 87

office@vemaxpharma.rs

Vemax Pharma - vaš regionalni partner na putu do zdravlja!