20. godišnji kongres ortopeda – EFORT

Lisabon, 05. – 07. 06. 2019.

Učešće na kongresu ortopeda

Predstavnici kompanije Vemax Pharma su uzeli učešće na godišnjem kongresu ortopeda – EFORT, koji je održan u Lisabonu u periodu 05. – 07. 06. 2019.

Prisusutvo stručnim skupovima od evropskog i svetskog značaja dobra je prilika da se isprate najnoviji stručni stavovi i smernice za lečenje bolesnika sa različitom patologijom u oblastima medicine koje su naša sfera interesovanja.

Boravak u Lisabonu bio je i prilika za druženje sa kolegama iz Srbije koji su prisustvovali ovom kongresu.