Prvi Kurs za intraartikularnu primenu lekova i medicinskih sredstava

Beograd, 17. – 18. 01. 2020.

Kompanija Vemax Pharma je u Beogradu u periodu od 17. do 18. 01. 2020. godine, a uz podršku tima ordinacije FizioVračar održala edukaciju prve grupe od 9 polaznika u okviru Kursa za intraartikularnu primenu lekova i medicinskih sredstava.

Stručni deo kursa koji se sastojao od teoretskog uvoda, praktičnog rada na modelima kolena, odnosno praktičnog rada sa bolesnicima, vodili su ass. dr Vladan Stevanović, IOHB Banjica (ESSKA sertifikatovani trener za Srbiju) i ass. dr Miodrag Glišić, IOHB Banjica.

Izvanredna energija i motivisani polaznici sa jedne strane, odnosno uskostručni pristup predavača sa druge, doprineli su da ovaj Kurs bude ocenjen od strane učesnika – fizijatara, ortopeda, specijalista sportske medicine, kao jedan od najkorisnijih u njihovoj profesionalnoj karijeri. Interesovanje za drugi Kurs koji se planira u istom prostoru je veliko.

Ponosni smo na činjenicu da je ovo prva edukacije ovakve vrste u Srbiji i da će se uspešno nastaviti realizacija ovog projekta u Beogradu, ali i u drugim gradovima Srbije i okruženja.