Simpozijum „Sveobuhvatni klinički pristup u terapiji neuropatija“

Vrdnik, Hotel “Fruške terme”, 28. – 29. 02. 2020.

Multidisciplinarni pristup u terapiji neuropatija je model koji kompanija Vemax Pharma promoviše kroz svakodnevnu komunikaciju sa različitim grupama lekara – neurolozi, neurohirurzi, fizijatri, ortopedi, reumatolozi, lekari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Iz tog razloga, u Vrdniku smo, pred više od 60 lekara iz cele Srbije, krajem februara 2020. održali simpozijum na temu: Sveobuhvatni klinički pristup u terapiji neuropatija, u okviru koga smo istakli jasno mesto naših proizvoda Neuronal® i Combinerv® u lečenju neuropatija različitog uzroka.

Spisak predavača i teme koje smo obradili kroz multidiciplinarni pristup su:

  1. Kompresivne neuropatije – prof. dr Zorica Stević, KCS – Klinika za neurologiju
  2. Dijabetesna polineuropatija – prof. dr Vidosava Rakočević-Stojanović, KCS – Klinika za neurologiju
  3. Antioksidansi – važna karika u saniranju simptoma neuropatija – doc. dr Bojana Vidović, Farmaceutski fakultet Beograd
  4. Combinerv® – klinička primena ALA, SOD, acetil L-karnitina i vitamina B12 – prof. dr Milan Cvijanović, KCV – Klinika za neurologiju
  5. Uloga oksidativnog stresa u patogenezi dijabetesne neuropatije – kliničko istraživanje na Klinici za neurologiju KC Niš – prof. dr Gordana Đorđević, KC Niš – Klinika za neurologiju
  6. Neuronal® – klinička primena uridin-monofosfata (nukleotida) i kompleksa vitamina B grupe – doc. dr Srđan Ljubisavljević, KC Niš – Klinika za neurologiju
  7. Neuronal® – klinički efekat kod pacijenta sa sindromom karpalnog tunela – prim. dr Miroslav Ilin, KCV – Klinika za neurologiju
  8. Dualni klinički efekat Neuronala® – kompresivna radikulopatija-kompresivna neuropatija – dr Igor Damjan, Opšta Bolnica Zrenjanin

Ovo je bila prilika za razmenu stručnih stavova, iskustava u primeni naših proizvoda, ali i za druženje u prelepom ambijentu Hotela Fruške Terme i Etno naselja Vrdnika Kula.