Selitop® – launch simpozijum

Novi Sad, 12. 12. 2019.

U Hotelu Prezident u Novom Sadu, pred više od 70 učesnika – lekara različitih specijalnosti iz Novog Sada i svih gradova u Vojvodini održan je stručni skup na kome je kompanija Vemax Pharma predstavila terapijske mogućnosti proizvoda Selitop®.

Ovaj proizvod sa dozom selena od 200 mcg (L-selenmetionin) ima široku primenu, pre svega u oboljenjima štitaste žlezde. Eminentni stručnjaci – endokrinolozi i oftalmolozi iz Kliničkog centra Vojvodine održali su predavanja na sledeće teme:

  1. Autoimuna bolest štitaste žlezde – prof. dr Ljiljana Todorović- Đilas
  2. Mesto L-selenmetionina u kliničkoj tireoidologiji – doc. dr Ivana Bajkin
  3. Uticaj L-selenmetionina na druge endokrinopatije – dr Bojan Vuković
  4. Klinička primena L-selenmetionina u bolestima štitaste žlezde – doc. dr Tijana Ičin
  5. Primena L-selemetionina kod bolesnika sa Grejvsovom orbitopatijom – dr Sava Barišić

Istaknuta je suverena, vodičima potvrđena, prednost L-selenmetionina kao organske forme selena, u odnosu na neorganske oblike selena. Ovo važi za primenu kod pacijenata sa hipotireozom, ali i kod bolesnika sa hipetireozom i Graves-ovom orbitopatijom.