Vemax Pharma

Vemax Pharma je osnovana 2018. godine kao plod entuzijazma osnivača koji su duže od 12 godina aktivni u oblasti farmaceutske industrije

O nama

Kompanija je osnovana 2018. godine kao plod entuzijazma osnivača koji su duže od 12 godina aktivni u oblasti farmaceutske industrije, sa sedištem u Beogradu.

Svojim iskustvom i znanjem, uz brojne kontakte u Srbiji i regionu, želimo da stručni marketing usmeren ka lekarima i farmaceutima podignemo na jedan viši nivo, prateći evropske i svetske standarde u industriji kojoj pripadamo.

Preciznim odabirom partnerskih farmaceutskih kompanija iz zemlje i inostranstva, vodimo se pre svega kvalitetom proizvoda koji mogu da unaprede zdravlje krajnjih korisnika.

Naša aktivnost na polju kontinuirane edukacije lekara iz različitih oblasti medicine uz dobro edukovan tim stručnih saradnika na terenu, preduslov je za ostvarenje naših ciljeva.

Osnovna polja delatnosti naše kompanije su registracija, uvoz i distribucija dijetetskih suplemanata, medicinskih sredstava i lekova, odnosno stručni marketing usmeren ka lekarima i farmaceutima.

Našu dodatnu snagu predstavljaju poslovni odnosi sa ključnim veleprodajama na teritoriji Srbije i regiona, kao i sa svim značajnijim lancima i pojedinačnim apotekama.

Uz to, u mogućnosti smo da pružimo outsourcing usluge iz oblasti registracije dijetetskih suplemenata, medicinskih sredstava i lekova.
Razvijamo i outsourcing usluge u svim oblastima medicine i farmacije kroz nekoliko poslovnih modela.

Kao društveno odgovorna kompanijauzećemo učešće u aktivnostima iz oblasti medicine i farmacije koje će doprinositi poboljšanju zdravstvenog vaspitanja šire društvene zajednice. Uspostavićemo saradnju sa strukovnim Udruženjima lekara i farmaceuta u zemlji i inostranstvu. Posebnu pažnju ćemo posvetiti radu sa Udruženjima pacijenata.