Vemax Pharma

Ekskluzivni ugovori

Naši partneri

Osnovna delatnost naše kompanije je kompletna podrška partnerskim kompanijama iz zemlje i inostranstva. To podrazumeva usluge zastupanja, registracije, uvoza i distribucije lekova, medicinskih sredstava i dodataka ishrani.

Do sada smo sklopili ugovore o uvozu i distribuciji za teritoriju Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Albanije sa kompanijama Libytec Pharmaceuticals S.A (Grčka), Medicinalis GmBH(Austrija) i Ni Medic Pharm d.o.o. (Srbija).