Selitop® – launch simpozijum

Beograd 11. 12. 2019.

U Hotelu 88 Rooms u Beogradu, pred više od 80 učesnika – lekara različitih specijalnosti iz Beograda, Valjeva, Šapca, Kragujevca, Loznice održan je stručni skup na kome je kompanija Vemax Pharma predstavila terapijske mogućnosti proizvoda Selitop®.

Ovaj proizvod sa dozom selena od 200 mcg (L-selenmetionin) ima široku primenu, pre svega u oboljenjima štitaste žlezde. Eminentni stručnjaci – endokrinolozi i oftalmolozi iz Kliničkog centra Srbije održali su predavanja na sledeće teme:

  1. Selen i oksidativni stres – prof. dr Miloš Žarković, KCS
  2. Klinička primena L-selenmetionina kod pacijenata sa hipotireozom – doc. dr Biljana Beleslin, KCS
  3. Klinička primena L-selenmetionina kod pacijenata sa hipertireozom – prof. dr Jasmina Ćirić, KCS
  4. Primena L-selenmetionina kod Gravesove orbotopatije – klinički pristup očima oftalmologa – prof. dr Miroslav Knežević, KCS

Istaknuta je suverena, vodičima potvrđena, prednost L-selenmetionina kao organske forme selena, u odnosu na neorganske oblike selena. Ovo važi za primenu kod pacijenata sa hipotireozom, ali i kod bolesnika sa hipetireozom i Graves-ovom orbitopatijom.