11. Srpski Kongres o šećernoj bolesti sa internacionalnim učešćem

Beograd, Hotel Crown Plaza, 24. – 27. 11. 2019.

U organizaciji Udruženja za dijabetes Srbije i Odbora za šećernu bolest Srpskog lekarskog društva, uz podršku Medicinskog fakulteta u Beogradu, SANU i drugih strukovnih udruženja, u Beogradu je u periodu 24. – 27.11. održan 11. Srpski Kongres o šećernoj bolesti sa internacionalnim učešćem. Kongres je okupio više od 500 lekara iz zemlje i regiona, sa najeminentnijim predavačima na temu dijabetesa i komorbiditeta pacijenata obolelih od šećerne bolesti.

Kompanija Vemax Pharma se predstavila izložbenim prostorom na kome smo, između ostalog, prikazali preeliminarne afirmativne rezultate mini-studija u kliničkoj primeni proizvoda Combinerv® kod bolesnika sa dijabetesnom plineuropatijom i Cardiovasc plus® u terapiji hiperlipidemija i hieprholesterolemija kod bolesnika sa metaboličkim sindorom.

Pomenute mini studije sprovedene su na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS, pod rukovodstvom prof. dr Aleksandre Jotić, odnosno prof. dr Katarine Lalić.