Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije sa međunarodnim učešćem

Niš, 20. – 23. 09. 2019.

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije sa međunarodnim učešćem održan je u Oficirskom domu u Nišu u periodu od 20. do 23. septembra 2019. godine.

Kompanija Vemax Pharma se stručnoj javnosti iz zemlje i regiona predstavila izložbenim prostorom.

Akcenat u komunikaciji sa učesnicima kongresa bio je pre svega na proizvodu Synosteo® koji se izdvaja po svom sastavu i terapijskoj primeni kod pacijenata sa osteoporozom, osteopenijom, stanjima nakon preloma, odnosno kao podrška zdravom metabolizmu kostiju, ali i na predstavljanju prednosti ostalih proizvoda povezanih sa profilom ovog stručnog skupa: Neuronal®, Combinerv® i Arthronal®.