19. Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem

Hotel Mona, Zlatibor, 23. – 26. 05. 2019.

Prvo zvanično predstavljanje stručnoj javnosti kompanija Vemax Pharma imala je na godišnjem Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem koji je održan na Zlatiboru u periodu 23. – 26. 05. 2019. Ovaj stručni skup okupio je više od 350 fizijatara.

Naša kompanija se predstavila izložbenim prostorom na kome smo ostvarili direktnu komunikaciju sa kolegama iz Srbije i regiona, a uz to smo organizovali i multidisciplinarni Simpozijum u okviru koga smo predstavili nove terapijske mogućnosti koje nudimo kao podršku terapiji pacijenata sa različitim oblicima neuropatija:

  • CombiNERV® – inovativna četvorostruka kombinacija u terapiji perifernih neuropatijaProf. dr Snežana Tomašević-Todorović, KCV – Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
  • Neuronal® – klinička primena kod pacijenata sa kompresivnim neuropatijamaProf. dr Ivan Stefanović, KC Niš – Klinika za neurohirurgiju

Stručne informacije na veoma posećenom simpozijumu bile su dobra osnova za dalju komunikaciju sa lekarima, kako tokom kongresa, tako i nakon ovog stručnog skupa.