XII/XVIII Nacionalni Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Vrnjačka Banja, 28. 11. – 01. 12. 2019.

XII/XVIII Nacionalni Kongres u organizaciji Društva neurologa Srbije održan je u Vrnjačkoj Banji u periodu 28. 11. – 01. 12. 2019. godine.

Kompanija Vemax Pharma se stručnoj javnosti iz zemlje i regiona predstavila izložbenim prostorom i simpozijumom na temu savremenih terapijskih mogućnosti u lečenju neuropatija – sa akcentom na proizvodima Neuronal i Combinerv.

U okviru stručnog simpozijuma eminentni predavači iz KC Vojvodine su obradili sledeće teme:

  1. Combinerv® – inovativna četvorostruka kombinacija kao podrška u terapiji bola – prof. dr Svetlana Simić, Klinički centar Vojvodine – Klinika za neurologiju
  2. Neuronal® – klinička primena kod pacijenata sa kompresivnim neuropatijama i povredama nerava – dr Zita Jovin, Klinički centar Vojvodine – Klinika za neurologiju