Sastanak Neurohirurške sekcije Srpskog lekarskog društva

Niš, 07. 12. 2019.

Sastanak Neurohirurške sekcije Srpskog lekarskog društva u organizaciji Klinike za neurohirurgiju KC Niš održan je u Hotelu Nais 07. 12. 2019. godine.

Tema ovog stručnog skupa bila je: DSG sistem – ograničenja i mogućnosti neurohirurgije.

Kompanija Vemax Pharma se učesnicima Sekcije predstavila izložbenim prostorom i simpozijumom na temu savremenih terapijskih mogućnosti u lečenju neuropatija – sa akcentom na proizvodima Neuronal i Combinerv.

U okviru zvaničnog programa sekcije neurohirurzi iz KC Niš – Klinika za neurohirurgiju, obradili su sledeće teme:

  1. Neuronal® – klinička primena kod pacijenata sa povredama nerava i kompresivnim neuropatijama – Prof. dr Ivan Stefanović
  2. Combinerv® – inovativna četvorostruka kombinacija u terapiji perifarnih neuropatija – Dr Radisav Mitić