Peti godišnji kongres Srpskog neurohirurškog društva sa međunarodnim učešćem – “Neurovascular supersessions: Exo? Endo? Hybrid? Quo vadis?”

Hotel Šumarice, Kragujevac, 25. – 27. 10. 2019.

Godišnji Kongres Udruženja neurohiriga Srbije, održan u Kragujevcu u periodu 25. – 27. 10. 2019. bio je jedinstvena prilika da se kompanija Vemax Pharma predstavi neurohirurzima iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, ali i brojnim učesnicima iz ostalih zemalja Evrope i Sveta.

Pored izložbenog prostora na kome smo predstavili celokupan asortiman proizvoda, u okviru zvaničnog programa Kongresa održan je mini-simpozijum naše kompanije na temu:
Novel emerging therapeutic supplements in the treatment of neurovascular disorders; augmentation biases in regeneration and sanation of oxidative stress. Myth or reality?

Profesor Lukas Rasulić, predsednik UNHS, predsednik Udruženja neurohiriga Jugositočne Evrope i predsedavajući Kongresa EANS 2020. predstavio je na usko stručan način nove terapijske mogućnosti za neurohiruške pacijente: Neuronal®, Combinerv® i Cardiovasc plus®.