Treći Srpski kongres o menopauzi i involutivnom hipoandrogenizmu

Beograd, 18. – 19. 10. 2019.

U organizaciji multidisciplinarnog Udruženja za menopauzu i involutivni hipoandrogenizam, Srpskog udruženja za endokrinologiju pola, Endokrinološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Medicinskog fakulteta u Beogradu, Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije, održan je treći po redu Kongres sa temom: „SAVREMENI PRISTUP POBOLJŠANJU KVALITETA ŽIVOTA U SREDNJEM ŽIVOTNOM DOBU“.

Kompanija Vemax Pharma se stručnoj javnosti iz zemlje i regiona predstavila izložbenim prostorom.

Akcenat u komunikaciji sa učesnicima kongresa bio je pre svega na proizvodu Synosteo® koji se izdvaja po svom sastavu i terapijskoj primeni kod pacijenata sa osteoporozom, osteopenijom, stanjima nakon preloma, odnosno kao podrška zdravom metabolizmu kostiju. Takođe, imali smo priliku da predstavimo širok portfolio proizvoda namenjenih internističkim i endokrinološkim pacijentima: Selitop®, Cardiovasc plus®, Combinerv® i New Iron®.